24T. SERVICE - RING 
+ 47 750 68 400

Dykking

Dykking

Seløy Undervannsservice utfører en rekke dykkeoppdrag innen maritime tjenester.

Vi gjør inspeksjonsdykk av farttøy som sjekk av propell, ror og sjøvannsinntak. Vi gjør også inspeksjonsdykk av kraftstasjoner og inspeksjoner av sjakter. 

Vi utfører generell ROV/dykking for oppdrett. Blant annet tilbyr vi dykking for borring av undervannsfester, inspeksjoner av not poser og bøting av not poser. Vi gjør også dykketjenester ved heving av farttøy; montering av løftestropper/løfteanordninger og grovtetting av farttøy under vann før heving. 

Ved søk og berging bistår vi  med våre dykketjenester og utstyr. Vi har fem farttøy som er rigget for dykking samt mobilt dykkeutstyr. 

I tillegg tilbyr vi dykking innen disse områdene: 

Sjøledning:

 • Vannledning
 • Avløpsledning
 • Inntaksledninger
 • Sammenflensing av sjøledninger
 • Inspeksjon av sjøledninger

Les mer om sjøledning her.

Sikring av sjøledninger:

 • Klamring
 • Nedspyling
 • Tildekning med betongmatter

Les mer om sikring av sjøledninger her.

Sjøkabler:

 • Sikring av sjøkabler
 • Nedspyling av kabler
 • Sikring av kabel med rør
 • Klamring av kabel til fjell
 • Tildekking med betongmatter
 • Utlegging av katodisk beskyttelse

Les mer om sjøkabler her.

Vi i Seløy Undervannsservice as har 24 timer service - ring oss på +47 750 68 400.

MaritimeAnker ikonTjenester
  • Lokasjon

   Øksningsveien 30
   8850 Herøy, Norge

   Tel.: (+47) 75 06 84 00
   E-post: adm@seloy.no
   Faktura: faktura@seloy.no

   24T. SERVICE - RING
   + 47 750 68 400
   +47  916 81 100

  • Kontakt oss

   Invalid Input

   Invalid Input

   Invalid Input