24T. SERVICE - RING 
+ 47 750 68 400

Oppdrett

Oppdrett

Oppdrettsnæringen er er en av våre hovedoppdragsgivere og vi utfører en rekke ulike tjenester innen oppdrett. 

Blant annet gjør vi inspeksjoner av not poser og bøting av not poser. Dykking for borring av undervannsfester, samt generell ROV/dykking for oppdrett. Les mer om våre dykketjenester her.

Under har vi listet opp en oversikt over alle tjenestene vi utfører innen oppdrett: 

Sjøledning:

 • Vannledning
 • Avløpsledning
 • Inntaksledninger
 • Sammenflensing av sjøledninger
 • Inspeksjon av sjøledninger

Sikring av sjøledninger:

 • Klamring
 • Ned spyling
 • Tildekning med betongmatter

Les mer om våre tjenester innen sjøledning her.

Sikring av sjøkabler:

 • Nedspyling av kabler
 • Sikring av kabel med rør
 • Klamring av kabel til fjell
 • Tildekking med betongmatter
 • Utlegging av katodisk beskyttelse

Les mer om våre tjenester innen sjølkabler her.

 Heving av fartøy:

 • Monterer løfte stropper/løfteanordninger
 • Grovtetting av fartøy under vann før heving

Søk og bergning:

 • Søk etter forulykkede personer.
 • Fem av våre fartøy er rigget for dykking og i tillegg har vi mobilt dykkerutstyr.

Les mer om våre tjenester innen berging og heving her.

Inspeksjonsdykk av fartøy:

 • Sjekk av propell, ror, sink og sjøvannsinntak

Inspeksjonsdykk av kraftstasjoner:

 • Inspeksjon av sjakter

Les mer om våre tjenester innen dykking her. 

MaritimeAnker ikonTjenester
  • Lokasjon

   Øksningsveien 30
   8850 Herøy, Norge

   Tel.: (+47) 75 06 84 00
   E-post: adm@seloy.no
   Faktura: faktura@seloy.no

   24T. SERVICE - RING
   + 47 750 68 400
   +47  916 81 100

  • Kontakt oss

   Invalid Input

   Invalid Input

   Invalid Input