24T. SERVICE - RING 
+ 47 750 68 400

Oppdrett

Oppdrett

Dykking for borring av undervannsfester.
Inspeksjoner av not poser og bøting av not poser.
Generelt diverse dykking under oppdrett.

Sjøledning:

 • Vannledning
 • Avløpsledning
 • Inntaksledninger
 • Sammen flensing av sjøledninger
 • Inspeksjon av sjøledninger

Sikring av sjøledninger:

 • Klamring
 • Ned spylingTildekning med betongmatter

Sjøkabler:

Sikring av sjøkabler:

 • Ned spyling av kabler
 • Sikring av kabel med rør
 • Klamring av kabel til fjell
 • Tildekking med betongmatter
 • Utlegging av katodisk beskyttelse

Heving av fartøy:

 • Monterer løfte stropper/løfteanordninger
 • Grovtetting av fartøy under vann før heving

Inspeksjonsdykk av fartøy:

 • Sjekk av propell, ror, sink og sjøvannsinntak

Inspeksjonsdykk av kraftstasjoner:

 • Inspeksjon av sjakter

Søk og bergning:

 • Søk etter forulykkede personer.
 • Fem av våre fartøy er rigget for dykking og i tillegg mobilt dykkerutstyr.
MaritimeAnker ikonTjenester
  • Lokasjon

   Øksningsveien 30
   8850 Herøy, Norge

   Tel.: (+47) 75 06 84 00
   Faks: (+47) 75 06 84 01
   E-post: adm@seloy.no

   24T. SERVICE - RING
   + 47 750 68 400
   +47  916 81 100

  • Kontakt oss

   Invalid Input

   Invalid Input

   Invalid Input