24T. SERVICE – RING

+ 47 750 68 400

Kvalitet / HMS

Seløy Undervannsservice AS har eget HMS/internkontrollsystem

Kvalitet

Seløy Undervannsservice AS (SUS) har som forretningsmessige målsetting å være ledende i Norge innenfor arbeide med sjøkabel og sjøledning innshore, og å være konkurransedyktig innenfor andre sjøentreprenøroppdrag.

HMS

SUS har som mål å forebygge alle hendelser som kan føre til skade på personer, miljø, utstyr og eiendom.
SUS skal unngå ulykker og skader blant ansatte og andre som er i bedriften, og sikre et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved bedriften, slik at arbeidsmiljøet preges av trygghet og trivsel.
Videre skal vi utføre produksjon på en slik måte at en er vernet mot helse- og miljøskader fra de varer og tjenester vi leverer, og at ytre miljø er vernet mot forurensning fra produksjonen.
sellihca supplier logo
Sentraltgodkjent

Lokasjon

Øksningsveien 30
8850 Herøy, Norge
Tel.: (+47) 75 06 84 00
E-post: adm@seloy.no
Faktura: faktura@seloy.no

24T. SERVICE – RING
+ 47 750 68 400
+47 916 81 100

Kontakt Oss

Seloy logo

Copyright © 2016 Seløy Undervannsservice AS