24T. SERVICE - RING 
+ 47 750 68 400

Sjøkabel (kraft/fiber)

Sjøkabel (kraft/fiber)

Seløy Undervannsservice utfører tjenester innen kraft- og fiberkabelmarkedet. Vi har vært i bransjen i over 30 år og har solid kunnskap og erfaring innen følgende tjenester:

Prosjektering av sjøkabler, fiber, lav- og høyspent

Våre prosjektledere har omfattende erfaring med planlegging og gjennomføring av store og små prosjekter. Du kan stole på vår kompetanse innen sjøkabler, og at all planlegging sikrer at alt gjøres innen sikre rammer og med lav kostnad.

Kabelkveiling Fiber

ROV Survey

Det fjernstyrte undervannsfarkostet (ROV) V8 Sii bruker topp moderne teknologi for inspeksjoner, observasjon, søk, survey og små, enkle jobber. V8 Sii kan arbeide ned til 500 meters dybde, og i forbindelse med sjøkabel utfører vi følgende tjenester:

 • ROV Survey av sjøbunn for kartlegging av nye traséer.
 • ROV Survey av eksisterende kabler.

Operatør og mannskap kan følge oppdraget i sanntid, og den unike konfigurasjonen gir svært presis manøvrering.

Kartlegging Survey Inspeksjon Sjoledning

Levering av kabler og fiber

Seløy Undervannsservice leverer kraft- og fiberkabler.

Frakt av kabel, både på og uten trommel

Vi har lektere (F.eks. Nautilus Maxi) for trygg frakt av sjøkabel.

Sjokabler kveilet Frakt Levering

Legging av kabel på sjøbunn

Vi har solid erfaring og prosjekter å vise til for legging av kabel på sjøbunn. Med god planlegging og forebyggingsarbeid gjøres leggingen med en nøye kontrollert hastighet for minst mulig belastning på kabelen. 

Etter legging gjennomfører vi en etterkontroll for å se hvordan kabelen faktisk ligger. Dette gjøres med dykker eller ROV.

Sikring av kabel i landtak og strandsone

Sjøkabler og rør bør sikres ved strandsonen/landtak. Vi anbefaler ofte å grave ned ved landtak så røret får minst mulig påkjenning fra ytre omgivelser som bølger og is.

Landtakssikring

Katodisk beskyttelse av sjøkabel

Katodisk beskyttelse er en metode for korrosjonsvern av metaller. Korrosjon er det generelle navnet på fenomenet oksidasjon av metaller, og er noe som ofte oppstår på metall når det kommer i kontakt med vann. Rust og irring er eksempler på korrosjon. Vi utfører katodisk beskyttelse av sjøkabel for at du skal unngå å bruke store pengesummer på jevnlige inspeksjoner og utbedringer av korrosjon.

Montering av skilt på land og under vann

Vi setter opp skilting for beskyttelse av sjøkabelen i henhold til Forskrift om Farvannsskilt. Skiltene sørger for trygg ferdsel. Skiltene varsler om forbud mot ankring i område hvor kabelen ligger, og viser traseen på sjøbunnen for sjøkabelen. Skilter blir satt opp hvor sjøkabelen går ut og der den kommer opp.

Farvansskiltstrørrelser:

 • I kanaler og trange farvann: minste skiltbredde 60 cm.
 • Leseavstand inntil 200 meter: skiltbredde 100 cm.
 • Leseavstand mellom 200 og 500 meter: skiltbredde 150 cm.
 • Leseavstand over 500 meter: skiltbredde 200 cm.

Totalentreprise

Seløy Undervannsservice påtar seg totalentrepriser innen det meste av prosjekter under vann. Vi tar på oss alt fra prosjektering til utførelse. Vi jobber som totalentreprenør fra start til mål, med våre dykkere, prosjektledere, skipsførere og andre dyktige og viktige medarbeidere. Når kontrakten er underskrevet, kan du stole på at vi gjennomfører prosjektet trygt og kostnadseffektivt. Med vår kompetanse og erfaring finner vi den beste løsningen for deg, og vi har full kontroll underveis.

SeloyUndervannssvervice Totalentreprice

MaritimeAnker ikonTjenester
  • Lokasjon

   Øksningsveien 30
   8850 Herøy, Norge

   Tel.: (+47) 75 06 84 00
   E-post: adm@seloy.no
   Faktura: faktura@seloy.no

   24T. SERVICE - RING
   + 47 750 68 400
   +47  916 81 100

  • Kontakt oss

   Invalid Input

   Invalid Input

   Invalid Input