24T. SERVICE – RING

+ 47 750 68 400

Sjøledning er betegnelsen på rør som legges på sjøbunn eller flytende i overflaten. Seløy Undervannsservice utfører flere tjenester innen sjøledninger, som trykk-, inntaks- og utslippsledninger . Typisk område for rør er fra 100 mm i diameter og opp til 15 000 mm (1,5 m) i diameter.
Prosjektering og beregninger av sjøledninger, vannrør og utslippsledninger
Våre prosjektledere har omfattende erfaring med planlegging og gjennomføring av store og små prosjekter. Vi passer på at alt gjøres innen sikre rammer og med lav kostnad. Vår kunnskap garanterer derfor en forutsigbar og kvalitetssikker prosess.
Se en av våre tidligere jobber her:
Prosjektering og beregning av krefter under legging av rør og sjøledninger
Med lang erfaring som totalentreprenør har vi kunnskapen som trengs for en sikker prosjektering og beregning av prosessen som inngår i legging av rør og sjøledninger. Vi passer på at alt vil gå sikkert for seg uten skade på verken personer, utstyr eller kabel.
Senking av rør og sjøledninger ned på sjøbunn
Ved senking av sjøledninger og rør ned på sjøbunn utnyttes rørets fleksibilitet. Vanligvis starter senkingen ved land ved å slippe inn vann i rørenden. For at røret ikke skal fylles for fort og ukontrollerbart er det nødvendig å blåse inn mer luft i den andre enden. Senkingen kontrolleres gjennom inn- og utslipp av luft etterhvert som røret fylles av vann og synker til sjøbunn. Vi utfører en sikker senking som passer på at røret ikke bøyes for mye og blir ødelagt.
Etter senkingen er fullført gjennomfører vi alltid etterkontroll for å se hvordan sjøledningen faktisk ligger. Dette kan gjøres med dykker eller ROV som vil svømme over ledningen med videokamera. Kontrollen er viktig for å avdekke eventuelle elementer som kan gjøre skade på ledningen eller føre til tidlig slitasje. Deretter vil vi bruke vår ekspertise på å vurdere om det trengs nødvendige justeringer.
seløy undervannsservice legging senking av sjøledning betonglodd
ROV Survey
Det fjernstyrte undervannsfarkostet (ROV) V8 Sii bruker topp moderne teknologi for inspeksjoner, observasjon, søk, survey og små, enkle jobber. V8 Sii kan arbeide ned til 500 meters dybde, og i forbindelse med sjøledning utfører vi følgende tjenester:
 • ROV Survey av sjøbunn for kartlegging av nye traséer.
 • ROV Survey av eksisterende rør og sjøledninger.
Operatør og mannskap kan følge oppdraget i sanntid, og den unike konfigurasjonen gir svært presis manøvrering.
ROV Survey Kartlegging Sjobunn
Rensing av rør og siler under vann
Utslipps- og inntaksrør trenger normalt å rengjøres innvendig med visse mellomrom. Hvor hyppig det må gjøres avhenger av flere faktorer, som for eksempel om rørene ligger i sjø eller ferskvann.
Vi utfører rensing av utslipps- og inntaksrør. Rensingen kan gjøres fra land ved bruk av vanntrykk.
Montering av betonglodd på sjøledninger
Seløy Undervansservice utfører montering av lodd på sjøledninger. Sjøledningene er avhengig av lodd for å synke i havbunn da de er både lettere enn vann og fulle av luft når nedlegging startes. Vanligvis brukes betonglodd som monteres rundt røret. Det legges beskyttelse mellom røret og loddet.
Katodisk beskyttelse av sjøledning
Katodisk beskyttelse er en metode for korrosjonsvern av metaller. Korrosjon er det generelle navnet på fenomenet oksidasjon av metaller, og er noe som ofte oppstår på metall når det kommer i kontakt med vann. Rust og irring er eksempler på korrosjon. Vi utfører katodisk beskyttelse av sjøledning for at du skal unngå å bruke store pengesummer på jevnlige inspeksjoner og utbedringer av korrosjon .
Sikring av rør i strandsonen/landtak
Sjøledninger og rør bør sikres ved strandsonen/landtak. Vi anbefaler ofte å grave ned ved landtak så røret får minst mulig påkjenning fra ytre omgivelser som bølger og is.
Landtakssikring av rør sjøledning sjøkabel strandsone
Montering av skilt på land og under vann
Vi setter opp skilting for beskyttelse av sjøkabelen i henhold til Forskrift om Farvannsskilt. Skiltene sørger for trygg ferdsel. Skiltene varsler om forbud mot ankring i område hvor kabelen ligger, og viser traseen på sjøbunnen for sjøkabelen. Skilter blir satt opp hvor sjøkabelen går ut og der den kommer opp.
Farvansskiltstrørrelser:
 • I kanaler og trange farvann: minste skiltbredde 60 cm.
 • Leseavstand inntil 200 meter: skiltbredde 100 cm.
 • Leseavstand mellom 200 og 500 meter: skiltbredde 150 cm.
 • Leseavstand over 500 meter: skiltbredde 200 cm.

Totalentreprise

Seløy Undervannsservice påtar seg totalentrepriser innen det meste av prosjekter under vann. Vi tar på oss alt fra prosjektering til utførelse. Vi jobber som totalentreprenør fra start til mål, med våre dykkere, prosjektledere, skipsførere og andre dyktige og viktige medarbeidere. Når kontrakten er underskrevet, kan du stole på at vi gjennomfører prosjektet trygt og kostnadseffektivt. Med vår kompetanse og erfaring finner vi den beste løsningen for deg, og vi har full kontroll underveis.
Vi gjør også:
 • LEVERING AV RØR OG RØRDELER
 • SJØSLEP AV RØR OPPTIL 500 M LENGDE
 • SVEISING AV PLASTRØR OG PLASTDELER
 • POSISJONERING AV SJØLEDNINGER
 • Lokasjon

  Øksningsveien 30
  8850 Herøy, Norge
  Tel.: (+47) 75 06 84 00
  E-post: adm@seloy.no
  Faktura: faktura@seloy.no

  24T. SERVICE – RING
  + 47 750 68 400
  +47 916 81 100

  Kontakt Oss

  Seloy logo

  Copyright © 2016 Seløy Undervannsservice AS