24T. SERVICE – RING

+ 47 750 68 400

Blant annet gjør vi inspeksjoner av not poser og bøting av not poser. Dykking for borring av undervannsfester, samt generell ROV/dykking for oppdrett. Les mer om våre dykketjenester her.
Under har vi listet opp en oversikt over alle tjenestene vi utfører innen oppdrett:
Sjøledning:
 • Vannledning
 • Avløpsledning
 • Inntaksledninger
 • Sammenflensing av sjøledninger
 • Inspeksjon av sjøledninge
Sikring av sjøledninger:
 • Klamring
 • Ned spyling
 • Tildekning med betongmatter
Les mer om våre tjenester innen sjøledning her.
Sikring av sjøkabler:
 • Nedspyling av kabler
 • Sikring av kabel med rør
 • Klamring av kabel til fjell
 • Tildekking med betongmatter
 • Utlegging av katodisk beskyttelse
Les mer om våre tjenester innen sjølkabler her.
Heving av fartøy:
 • Monterer løfte stropper/løfteanordninger
 • Grovtetting av fartøy under vann før heving
Søk og bergning:
 • Søk etter forulykkede personer.
 • Fem av våre fartøy er rigget for dykking og i tillegg har vi mobilt dykkerutstyr.
Les mer om våre tjenester innen berging og heving her.
Inspeksjonsdykk av fartøy:
 • Sjekk av propell, ror, sink og sjøvannsinntak
Inspeksjonsdykk av kraftstasjoner:
 • Inspeksjon av sjakter

Lokasjon

Øksningsveien 30
8850 Herøy, Norge
Tel.: (+47) 75 06 84 00
E-post: adm@seloy.no
Faktura: faktura@seloy.no

24T. SERVICE – RING
+ 47 750 68 400
+47 916 81 100

Kontakt Oss

Seloy logo

Copyright © 2016 Seløy Undervannsservice AS